من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیوگرافی دهان و دندان تامین اجتماعی ولی عصر (عج) اصفهان | من و شهر
۰ ۱۶۱۳

رادیوگرافی دهان و دندان تامین اجتماعی ولی عصر (عج)

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیوگرافی دهان و دندان تامین اجتماعی ولی عصر (عج)

اصفهان ، میدان احمد اباد ، خیابان ولیعصر
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir
Icon

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیوگرافی دهان و دندان تامین اجتماعی ولی عصر (عج)

Icon
رادیولوژی
Icon
مشخصات و امکانات