من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیوگرافی دهان و دندان تامین اجتماعی ولی عصر (عج) اصفهان | من و شهر
۰ ۱۵۴۴

رادیوگرافی دهان و دندان تامین اجتماعی ولی عصر (عج)

من و شهر

اطلاعات تماس رادیوگرافی دهان و دندان تامین اجتماعی ولی عصر (عج)

اصفهان ، میدان احمد اباد ، خیابان ولیعصر
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیوگرافی دهان و دندان تامین اجتماعی ولی عصر (عج)

رادیولوژی
مشخصات و امکانات