من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه آریا اصفهان | من و شهر
۰ ۲۸۳۲

رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه آریا

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه آریا

۰۳۱ ۳۳۳۴ ۱۰۴۶
اصفهان ، بلوار امام خمینی ، رو به روی گز سکه ، رادیولوژی و سونوگرافی آریا
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir
Icon

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه آریا

Icon
سونوگرافی
Icon
رادیولوژی
Icon
مشخصات و امکانات