من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه ام البنین اصفهان | من و شهر
۰ ۱۲۳۵

رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه ام البنین

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه ام البنین

۰۳۱ ۳۴۴۷ ۵۸۸۰
اصفهان ، میدان قدس ، خیابان مصلی ، مقابل حسینیه ، رادیولوژی و سونوگرافی ام البنین
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه ام البنین

سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات