من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > تصویربرداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان کاشانی اصفهان | من و شهر
۰ ۱۷۰۶

تصویربرداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان کاشانی

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تصویربرداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان کاشانی

۰۳۱ ۳۲۳۳ ۰۰۹۱
اصفهان ، خیابان کاشانی ، تصویربرداری پزشکی بیمارستان کاشانی
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir
Icon

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تصویربرداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان کاشانی

Icon
سی تی اسکن
Icon
ام آر آی
Icon
سونوگرافی
Icon
مشخصات و امکانات
Icon
رادیولوژی