من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی شبانه روزی بیمارستان فیض اصفهان | من و شهر
۰ ۷۹۱

رادیولوژی شبانه روزی بیمارستان فیض

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی شبانه روزی بیمارستان فیض

۰۳۱ ۳۴۴۵ ۲۰۳۱
اصفهان ، میدان قدس ، رادیولوژی بیمارستان فیض
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir
Icon

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی شبانه روزی بیمارستان فیض

Icon
سونوگرافی
Icon
رادیولوژی
Icon
مشخصات و امکانات