من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان غرضی اصفهان | من و شهر
۰ ۱۶۶۹

تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان غرضی

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان غرضی

۰۳۱ ۳۴۵۰ ۹۹۰۱
اصفهان ، خیابان کاوه ، خیابان غرضی ، تصویر برداری پزشکی بیمارستان غرضی
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir
Icon

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان غرضی

Icon
سی تی اسکن
Icon
سونوگرافی
Icon
رادیولوژی
Icon
مشخصات و امکانات