من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی شبانه روزی بیمارستان عیسی بن مریم
۰ ۱۰۰۲

رادیولوژی شبانه روزی بیمارستان عیسی بن مریم

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی شبانه روزی بیمارستان عیسی بن مریم

۰۳۱ ۳۲۳۳ ۹۰۱۲
اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، رادیولوژی یمارستان عیسی بن مریم
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir
Icon

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی شبانه روزی بیمارستان عیسی بن مریم

Icon
سونوگرافی
Icon
رادیولوژی
Icon
مشخصات و امکانات