من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > تصویربرداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان عسگریه اصفهان | من و شهر
۰ ۱۹۱۱

تصویربرداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان عسگریه

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تصویربرداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان عسگریه

۰۳۱ ۳۲۹۲ ۲۱۸۰
اصفهان ، خیابان عسگریه ، تصویربرداری پزشکی بیمارستان عسگریه
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تصویربرداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان عسگریه

رادیولوژی
مشخصات و امکانات
سونوگرافی
سی تی اسکن
ام آر آی
سایر خدمات