من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان سینا اصفهان | من و شهر
۰ ۲۹۶۸

تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان سینا

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان سینا

۰۳۱ ۳۲۲۴ ۱۰۲۲
اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه قصر ، تصویر برداری پزشکی بیمارستان سینا
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان سینا

سی تی اسکن
ام آر آی
سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات