من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان زینب اصفهان | من و شهر
۰ ۴۶۵

رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان زینب

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان زینب

۰۳۱ ۳۷۷۷ ۷۸۰۱
اصفهان ، تقاطع بلوار کشاورز و میثمی ، روبروی تعاونی ذوب آهن ، رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان زینب
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان زینب

سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات