من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان زهرای مرضیه اصفهان | من و شهر
۰ ۹۸۲

تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان زهرای مرضیه

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان زهرای مرضیه

۰۳۱ ۳۴۴۵ ۶۰۶۱
اصفهان ، خیابان مدرس ، بیمارستان زهرای مرضیه
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان زهرای مرضیه

مشخصات و امکانات
سی تی اسکن
سونوگرافی
رادیولوژی