من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان زهرای زینبیه اصفهان | من و
۰ ۱۳۲۶

رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان زهرای زینبیه

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان زهرای زینبیه

۰۳۱ ۳۵۵۱ ۱۱۹۵
اصفهان ، خیابان زینبیه ، خیابان آیت الله غفاری ، بعد از حرم مطهر ،رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان زهرای زینبیه
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان زهرای زینبیه

سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات