من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان حجتیه اصفهان | من و شهر
۰ ۱۲۷۵

رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان حجتیه

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان حجتیه

۰۳۱ ۳۶۳۰ ۶۰۰۱
اصفهان ، خیابان سپهسالار ، رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان حجتیه
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان حجتیه

سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات