من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی شبانه روزی بیمارستان بهشتی اصفهان | من و شهر
۰ ۵۶۷

رادیولوژی شبانه روزی بیمارستان بهشتی

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی شبانه روزی بیمارستان بهشتی

۰۳۱ ۳۲۳۶ ۷۰۰۳
۰۳۱ ۳۲۳۶ ۷۰۰۲
۰۳۱ ۳۲۳۶ ۷۰۰۱
اصفهان ، خیابان شهید مطهری ، رو به روی هتل آسمان ، رادیولوژی بیمارستان بهشتی
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی شبانه روزی بیمارستان بهشتی

مشخصات و امکانات
سونوگرافی
رادیولوژی