من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان امین اصفهان | من و شهر
۰ ۵۴۲۲

تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان امین

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان امین

۰۳۱ ۳۴۴۵ ۵۰۵۴
۰۳۱ ۳۴۴۵ ۵۰۵۳
۰۳۱ ۳۴۴۵ ۵۰۵۲
۰۳۱ ۳۴۴۵ ۵۰۵۱
اصفهان ، خیابان ابن سینا ، خیابان سنبلستان ، تصویر برداری پزشکی بیمارستان امین
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان امین

سی تی اسکن
ام آر آی
سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات