من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی بیمارستان اصفهان | من و شهر
۰ ۵۱۱

رادیولوژی بیمارستان اصفهان

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی بیمارستان اصفهان

۰۳۱ ۳۲۳۳ ۰۰۱۵
اصفهان ، خیابان شیخ بهایی ، رادیولوژی بیمارستان اصفهان
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی بیمارستان اصفهان

رادیولوژی
مشخصات و امکانات