من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > تصویر برداری پزشکی کسرا اصفهان | من و شهر
۰ ۱۲۴۵

تصویر برداری پزشکی کسرا

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تصویر برداری پزشکی کسرا

۰۳۱ ۱۶۶۲ ۸۳۸۴
اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، کوچه صوابی ،تصویر برداری پزشکی کسرا
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تصویر برداری پزشکی کسرا

سی تی اسکن
ام آر آی
سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات