من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی و سونوگرافی احتیاط کار اصفهان | من و شهر
۰ ۴۱۹۶

رادیولوژی و سونوگرافی احتیاط کار

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی احتیاط کار

۰۳۱ ۳۲۲۹ ۳۵۵۰
اصفهان ، خیابان بزرگمهر ، خیابان نیلفروش زاده ، رادیولوژی و سونوگرافی دکتر احتیاط کار
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی احتیاط کار

سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات