من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی و سونوگرافی دکتر حاجیان نیا اصفهان | من و شهر
۰ ۱۶۶۲

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر حاجیان نیا

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی دکتر حاجیان نیا

۰۳۱ ۳۲۲۲ ۱۷۶۶
اصفهان ، خیابان آمادگاه ، نرسیده به چهارراه فلسطین ، رادیولوژی و سونوگرافی دکتر حاجیان نیا
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی دکتر حاجیان نیا

سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات