من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان سید الشهدا اصفهان | من و شهر
۰ ۸۶۱

تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان سید الشهدا

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان سید الشهدا

۰۳۱ ۳۲۳۶ ۸۰۰۷
۰۳۱ ۳۲۳۶ ۸۰۰۵
اصفهان ، خیابان خیام ، تصویر برداری پزشکی بیمارستان سید الشهدا
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان سید الشهدا

سایر خدمات
اسکن هسته ای
سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات