من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > ام آر آی سپاهان اصفهان | من و شهر
۰ ۱۱۱۶۱

ام آر آی سپاهان

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس ام آر آی سپاهان

۰۳۱ ۳۶۲۷ ۳۰۳۰
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی ، چهارراه شریعتی ، خیابان محتشم کاشانی ، ام آر آی سپاهان
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات ام آر آی سپاهان

ام آر آی
مشخصات و امکانات