من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > سونوگرافی پرتو اصفهان | من و شهر
۰ ۳۲۰۵

سونوگرافی پرتو

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس سونوگرافی پرتو

۰۳۱ ۳۲۲۰ ۸۵۸۱
اصفهان ، خیابان آمادگاه ، نرسیده به چهارراه فلسطین ، بن بست بوعلی ، مجتمع پزشکی صدرا ،سونوگرافی پرتو
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سونوگرافی پرتو

سونوگرافی
مشخصات و امکانات