من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی پارس اصفهان | من و شهر
۰ ۲۴۷۱

رادیولوژی پارس

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی پارس

۰۳۱ ۳۲۶۷ ۴۹۴۴
اصفهان ، پل بزرگمهر ، ابتدای خیابان بزرگمهر ، رادیولوژی پارس
http://manoshahr.ir/pars
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی پارس

مشخصات و امکانات
سونوگرافی
رادیولوژی