من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی شرکت نفت
۰ ۱۰۱۹

رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی شرکت نفت

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی شرکت نفت

۰۳۱ ۳۶۲۰ ۸۵۳۲
اصفهان، خیابان ارتش ، رادیولوژی و سونوگرافی شرکت نفت
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir
Icon

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی شرکت نفت

Icon
سونوگرافی
Icon
رادیولوژی
Icon
مشخصات و امکانات