من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > بیمارستان > بیمارستان زهرای مرضیه اصفهان | من و شهر
۱ ۰

بیمارستان زهرای مرضیه

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس بیمارستان زهرای مرضیه

۰۳۱ ۳۴۴۵ ۶۰۶۱
اصفهان ،خیابان علامه مجلسی ، بیمارستان زهرای مرضیه
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات بیمارستان زهرای مرضیه

بخش های درمانگاهی
بخش های پاراکلینیکی
بخش های ستاره دار
بخش های بستری
مشخصات و امکانات