من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > بیمارستان > بیمارستان زهرای مرضیه اصفهان | من و شهر
۰ ۳۶۱۳

بیمارستان زهرای مرضیه

من و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

کینزیوتیپینگ( برچسب رنگی کاهش درد)
40%
۵۰,۵۷۰ ت
۳۰,۳۴۲ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۳
۹۰
%۲۵ تخفیف ماساژ سنگین و پرفشار
25%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۳
۹۰
لیزر پر توان( یک جلسه)
20%
۹۸,۶۰۰ ت
۷۸,۸۸۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۳
۱۰۰
%3۵ تخفیف ماساژ ریلکسی
35%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۳
۱۱۰
بهبود سلامت با بیوفیدبک
20%
۱,۵۲۶,۰۰۰ ت
۱,۲۲۰,۸۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۳
۷۰
%25 تخفیف ماساژ روسی
25%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۳
۱۰۰
من و شهر
من و شهر

اطلاعات تماس بیمارستان زهرای مرضیه

۰۳۱ ۳۴۴۵ ۶۰۶۱
اصفهان ،خیابان علامه مجلسی ، بیمارستان زهرای مرضیه

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات بیمارستان زهرای مرضیه

بخش های درمانگاهی
بخش های پاراکلینیکی
بخش های ستاره دار
بخش های بستری
مشخصات و امکانات

بتاهای جدید

فیزیوتراپی در منزل( یک عضو)
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۲
۵۵
%۱۵ تخفیف ماساژ روسی
15%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۷,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۶ روز + ۷:۴۰:۲
۱۰۰
مگنت ترابی در فیزیوتراپی تریتا
20%
۷۰,۹۰۰ ت
۵۶,۷۲۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۲
۵۵
سونای نمک درمانی داغ
30%
۸۰,۰۰۰ ت
۵۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۲
۱۱۰
تسکین عضلات با دیاترمی
20%
۲۰,۳۳۰ ت
۱۶,۲۶۴ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۲
۷۰
کینزیوتیپینگ( برچسب رنگی کاهش درد)
40%
۵۰,۵۷۰ ت
۳۰,۳۴۲ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۲
۹۰