من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > بیمارستان > بیمارستان احمدیه اصفهان | من و شهر
۰ ۱۱۳۸

بیمارستان احمدیه

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس بیمارستان احمدیه

۰۳۱ ۳۲۳۶ ۰۰۲۱
اصفهان ،خیابان طالقانی ،کوی سرتیپ ، بیمارستان احمدیه
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات بیمارستان احمدیه

بخش های پاراکلینیکی
بخش های ستاره دار
بخش های بستری
مشخصات و امکانات