من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > بیمارستان > بیمارستان سوانح و سوختگی امام موسی کاظم اصفهان | من و شهر
۰ ۲۵۲۷

بیمارستان سوانح و سوختگی امام موسی کاظم

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس بیمارستان سوانح و سوختگی امام موسی کاظم

۰۳۱ ۳۳۴۵ ۷۶۷۰
اصفهان ،خیابان کاوه ،نرسیده به پل چمران ، بیمارستان امام موسی کاظم
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات بیمارستان سوانح و سوختگی امام موسی کاظم

بخش های پاراکلینیکی
بخش های درمانگاهی
بخش های ستاره دار
بخش های بستری
مشخصات و امکانات