من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > بیمارستان > بیمارستان امید اصفهان | من و شهر
۰ ۵۲۵۳

بیمارستان امید

من و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

پارافین تراپی پا
40%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۱۸:۳۴:۵۱
۱۲۰
%20 تخفیف لیزر فول بادی
20%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۳۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۱۸:۳۴:۵۱
۲۲۰
%55 تخفیف لایه برداری با دستگاه
55%
۲۴۰,۰۰۰ ت
۱۰۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۷:۳۴:۵۱
۱۵۰
شارژ کولر اتومبیل
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۶ روز + ۱۷:۳۴:۵۱
۲۵۰
%40 تخفیف بادکش گرم
40%
۶۰,۰۰۰ ت
۳۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۷:۳۴:۵۱
۱۰۰

اطلاعات تماس بیمارستان امید

۰۳۱ ۳۲۳۶ ۸۰۰۵
اصفهان ،خیابان مطهری ،پل شیری ، بیمارستان امید

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات بیمارستان امید

بخش های درمانگاهی
بخش های بستری
بخش های پاراکلینیکی
بخش های ستاره دار
مشخصات و امکانات
من و شهر
من و شهر

بتاهای جدید

%12 تخفیف آموزش تیراندازی با تپانچه
12%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۷:۳۴:۵۱
۱۳۰
مایو اسلیپ دخترانه پشت قهرمانی
21%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۷۹,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۷:۳۴:۵۱
۵۵
گان چهار تکه پارچه لمینیت
22%
۳۷,۰۰۰ ت
۲۸,۸۶۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۷:۳۴:۵۱
۱۲۰
ضدعفونی کننده سطوح ( 1 لیتری)
20%
۶۰,۰۰۰ ت
۴۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۷:۳۴:۵۱
۱۰۰۰
ضدعفونی کننده دست
20%
۶۴,۰۰۰ ت
۵۱,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۶۶ روز + ۱۷:۳۴:۵۱
۵۰۰
شارژ کولر اتومبیل
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۶ روز + ۱۷:۳۴:۵۱
۲۵۰