من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > بیمارستان > بیمارستان میلاد اصفهان | من و شهر
۱ ۰

بیمارستان فوق تخصصی میلاد

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس بیمارستان فوق تخصصی میلاد

۰۳۱۳۷۷۷۴۰۰۱-۷
اصفهان ،سه راه سیمین، شهرک ولیعصر، خیابان شهید بخشی بیمارستان میلاد
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات بیمارستان فوق تخصصی میلاد

بخش های درمانگاهی
بخش های بستری
بخش های پاراکلینیکی
بخش های ستاره دار
مشخصات و امکانات