من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک‌دندانپزشکی > کلینیک دندانپزشکی ابن سینا اصفهان | من و شهر
۰ ۳۰۶۴

کلینیک دندانپزشکی ابن سینا

کلینیک دندانپزشکی ابن سینا اصفهان

اطلاعات تماس کلینیک دندانپزشکی ابن سینا

۰۳۱ ۳۴۴۵ ۹۰۳۹
اصفهان ، میدان شهدا ، ابتدای خیابان ابن سینا ، داخل مرکز بهداشت
http://manoshahr.ir/ebnesina۱۸۷۸
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک دندانپزشکی ابن سینا

خدمات عمومی
خدمات تخصصی
خدمات زیبایی
مشخصات و امکانات