من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک‌دندانپزشکی > کلینیک دندانپزشکی فردوسی شاهین شهر | من و شهر
۰ ۱۱۵۳

کلینیک دندانپزشکی فردوسی

کلینیک دندانپزشکی فردوسی شاهین شهر

اطلاعات تماس کلینیک دندانپزشکی فردوسی

۰۳۱ ۴۵۲۷ ۴۴۴۱
شاهین شهر ، خیابان رازی ، فرعی ۱ شرقی
http://manoshahr.ir/ferdosi۱۸۶۹
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک دندانپزشکی فردوسی

خدمات عمومی
خدمات تخصصی
خدمات زیبایی
مشخصات و امکانات