من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک‌دندانپزشکی > کلینیک دندانپزشکی دارالشفا ثامن الائمه اصفهان | من و شهر
۱ ۰

کلینیک دندانپزشکی دارالشفا ثامن الائمه

خیریه و دارالشفا ثامن الائمه اصفهان

اطلاعات تماس کلینیک دندانپزشکی دارالشفا ثامن الائمه

۰۳۱ ۳۵۸۱ ۵۵۱۰
اصفهان ، خیابان پروین ، جنب پل سرهنگ
http://manoshahr.ir/darolshafa۱۸۴۲
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک دندانپزشکی دارالشفا ثامن الائمه

خدمات عمومی
خدمات تخصصی
خدمات زیبایی
مشخصات و امکانات