من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کودک‌ونوجوان > شهر بازی > بولینگ جی اصفهان | من و شهر
۰ ۵۶۸۴

بولینگ جی

سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان من و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

%۲۵ تخفیف بولینگ جی( نیم ساعت)

۸۲ خرید
پرداخت تنها ۳۷۵۰۰ تومان بجای ۵۰۰۰۰ تومان
25%
باقی مانده: ۶۸ عدد
۵۰,۰۰۰ ت ۳۷,۵۰۰ ت

%۲۵ تخفیف بولینگ جی(یک ساعت)

۳۷۳ خرید
پرداخت تنها ۶۷۵۰۰ تومان بجای ۹۰۰۰۰ تومان
25%
باقی مانده: ۱۲۷ عدد
۹۰,۰۰۰ ت ۶۷,۵۰۰ ت

بتاهای جدید

%15 تخفیف بیلیارد ایت بال
15%
۲۰,۰۰۰ ت
۱۷,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۲۰:۱۱
۲۰۰
%25 تخفیف اسنوکر(نیم ساعت)
25%
۱۵,۰۰۰ ت
۱۱,۲۵۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۲۰:۱۱
۱۰۰
%12تخفیف اسنوکر( صبح تا شب)
12%
۱۹,۰۰۰ ت
۱۶,۷۲۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۲۰:۱۱
۱۵۰
%۲1 تخفیف تیراندازی با تفنگ بادی
21%
۱۲,۰۰۰ ت
۹,۴۸۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۲۰:۱۱
۹۰
%27 تخفیف بولینگ فونیکس
27%
۹۵,۰۰۰ ت
۶۹,۳۵۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۲۰:۱۱
۳۰۰
%25 تخفیف اسنوکر یک ساعت
25%
۲۸,۰۰۰ ت
۲۱,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۲۰:۱۱
۹۰

اطلاعات تماس بولینگ جی

۰۳۱ ۳۵۲۳ ۹۵۰۰
اصفهان ، خیابان جی ، بعد از خیابان شهروند ، حدفاصل خیابان شهروند و اتوبان آقابابایی ، بولینگ جی

خدمات و امکانات بولینگ جی

مشخصات

لیست قیمت بولینگ جی

لیست قیمت اشتراک

برای اطلاعات بیشتر با بولینگ جی تماس حاصل شود

بتاهای جدید

%15 تخفیف اسنوکر
20%
۱۸,۰۰۰ ت
۱۴,۴۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۲۰:۱۰
۱۱۰
%۲1 تخفیف تیراندازی با تفنگ بادی
21%
۱۲,۰۰۰ ت
۹,۴۸۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۲۰:۱۰
۹۰
%22 تخفیف بازی بیلیارد
22%
۱۵,۰۰۰ ت
۱۱,۷۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۲۰:۱۰
۱۵۰
%۲7 تخفیف بولینگ پردیس(یک ساعت)
27%
۹۵,۰۰۰ ت
۶۹,۳۵۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۲۰:۱۰
۵۰۰
%12 تخفیف بیلیارد( تایم شب)
12%
۱۵,۰۰۰ ت
۱۳,۲۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۲۰:۱۰
۱۵۰
%15 تخفیف بیلیارد ایت بال
15%
۱۰,۰۰۰ ت
۸,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۲۰:۱۰
۱۵۰