من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کودک‌ونوجوان > شهر بازی > بولینگ جی اصفهان | من و شهر
۰ ۶۳۰۹

بولینگ جی

سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان من و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بولینگ جی(یک ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل

۱۹۱ خرید
پرداخت تنها ۱۰۸۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰تومان
10%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۱۰۸,۰۰۰ ت

بولینگ جی(نیم ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل

۱۳۷ خرید
پرداخت تنها ۶۳۰۰۰ تومان بجای ۷۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۷۰,۰۰۰ ت ۶۳,۰۰۰ ت

بولینگ جی(نیم ساعت) شنبه تا چهارشنبه

۲۷۲ خرید
پرداخت تنها ۵۸۱۰۰ تومان بجای ۷۰۰۰۰ تومان
17%
باقی مانده: ۲۸ عدد
۷۰,۰۰۰ ت ۵۸,۱۰۰ ت

بولینگ جی(یک ساعت)شنبه تا چهارشنبه

۴۶۴ خرید
پرداخت تنها ۹۹۶۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
17%
باقی مانده: ۳۶ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۹۹,۶۰۰ ت

بتاهای جدید

%20 تخفیف بیلیارد آفاق
20%
۲۰,۰۰۰ ت
۱۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۲۳:۴۶:۵۶
۱۵۰
محلول ارگانیک بخور آب سرد
20%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۴,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۴ روز + ۲۳:۴۶:۵۶
۵۰۰
%20تخفیف اسنوکر(8 صبح تا 17)
20%
۳۰,۰۰۰ ت
۲۴,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۲۳:۴۶:۵۶
۱۵۰
بولینگ جی(یک ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل
10%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۰۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۴ روز + ۲۲:۴۶:۵۶
۲۲۰
%15 تخفیف بیلیارد ایت بال
15%
۲۰,۰۰۰ ت
۱۷,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۴ روز + ۲۳:۴۶:۵۶
۲۰۰
%30 تخفیف بازی در رضوانی گیم
30%
۱۶,۰۰۰ ت
۱۱,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۶۴ روز + ۲۲:۴۶:۵۶
۱۰۰۰

اطلاعات تماس بولینگ جی

۰۳۱ ۳۵۲۳ ۹۵۰۰
اصفهان ، خیابان جی ، بعد از خیابان شهروند ، حدفاصل خیابان شهروند و اتوبان آقابابایی ، بولینگ جی

خدمات و امکانات بولینگ جی

مشخصات

لیست قیمت بولینگ جی

لیست قیمت اشتراک

برای اطلاعات بیشتر با بولینگ جی تماس حاصل شود

بتاهای جدید

ضدعفونی کننده سطوح ( 1 لیتری)
22%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۰,۷۰۰ ت
۲ ماه و ۶۴ روز + ۲۲:۴۶:۵۶
۱۰۰۰
محلول ارگانیک بخور آب سرد
20%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۴,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۴ روز + ۲۳:۴۶:۵۶
۵۰۰
%25 تخفیف بولینگ خانوادگی جی
17%
۷۰,۰۰۰ ت
۵۸,۱۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۲۳:۴۶:۵۶
۳۰۰
بولینگ جی(یک ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل
10%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۰۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۴ روز + ۲۲:۴۶:۵۶
۲۲۰
%20 تخفیف بیلیارد آفاق
20%
۲۰,۰۰۰ ت
۱۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۲۳:۴۶:۵۶
۱۵۰
بولینگ جی(نیم ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل
10%
۷۰,۰۰۰ ت
۶۳,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۴ روز + ۲۲:۴۶:۵۶
۱۵۰