من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کودک‌ونوجوان > شهر بازی > مرکز تندرستی کودک جیم جیم | من و شهر
۰ ۳۹۲

مرکز تندرستی کودک جیم جیم

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

۱۲ جلسه بازی و خلاقیت کودکان

۸۹ خرید
پرداخت تنها ۲۲۰۰۰۰ تومان بجای ۲۵۰۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۲۵۰,۰۰۰ ت ۲۲۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه بازی و خلاقیت کودکان

۹۹ خرید
پرداخت تنها ۱۷۱۶۰۰ تومان بجای ۱۹۵۰۰۰ تومان
12%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۱۹۵,۰۰۰ ت ۱۷۱,۶۰۰ ت

۸ جلسه بازی و ورزش کودکان

۷۹ خرید
پرداخت تنها ۱۱۷۶۰۰ تومان بجای ۱۴۰۰۰۰ تومان
16%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۱۴۰,۰۰۰ ت ۱۱۷,۶۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۹۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۲۵:۲۹
۱۳۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
20%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۲۵:۲۹
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۲۵:۲۹
۱۰۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
20%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۲۵:۲۹
۱۱۰
۲0 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۲۵:۲۹
۸۰
۲0 جلسه بدنسازی آقایان
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۲۵:۲۹
۹۰

درباره سالن فیتنس جیم جیم اصفهان

مرکز تندرستی کودک جیم جیم سیستم آموزشی تخصصی ورزش کودکان ۳ تا ۸ سال، تاسیس مرکز تندرستی کودکان در کشور‌های توسعه یافته موضوع تجربه شده و موفقی بوده است. حاصل بررسی و کار پژوهشی انجام شده، ارائه مدل بومی و معتبری از باشگاه تندرستی کودکان به نام جیم جیم بود. این متد با درک اقتضا

اطلاعات تماس

۰۳۱۳۶۲۴۷۱۶۲
۰۹۱۳۰۸۴۳۸۷۴
اصفهان - خیابان محتشم کاشانی - نبش بن بست ۴۲٫ - باشگاه جیم جیم

مشخصات عمومی

خدمات

امکانات

تأسیسات

تجهیزات

تعرفه باشگاه

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی باشگاه خاقانی
8%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۸۴,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۷ روز + ۱۹:۲۵:۲۹
۱۵۰
آموزش ژیمناستیک (5تا 12 سال)
15%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۲۵:۲۹
۱۵۰
%۱۷ تخفیف پیلاتس السا
17%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۹۱,۳۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۱۹:۲۵:۲۹
۱۰۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
15%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۷ روز + ۱۹:۲۵:۲۹
۸۰