من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار خلیج فارس صفه - اصفهان | من و شهر
۰ ۲۵۱۲

تالار خلیج فارس | صفه

اطلاعات تماس تالار خلیج فارس | صفه

۰۹۳۷ ۹۱۵ ۵۹۴۱
۰۹۱۳ ۰۳۲ ۵۳۲۴
اصفهان ،خیابان حکیم نظامی ،خیابان شهدای صفحه ،بالاتر از بیمارستان الزهرا
http://manoshahr.ir/khalij-fars-sofeh
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار خلیج فارس | صفه

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات

لیست قیمت تالار خلیج فارس | صفه

لیست قیمت اشتراک