من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > باغ تالار مهدی اصفهان | من و شهر
۰ ۲۶۷۲

باغ تالار مهدی

اطلاعات تماس باغ تالار مهدی

۰۹۱۳ ۱۱۴ ۱۲۱۸
۰۳۱ ۳۳۵۲ ۲۴۶۲
اصفهان ، خیابان کهندژ ، روبروی پمپ بنزین بلوچی ، جنب سایپا
http://manoshahr.ir/mahdi
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات باغ تالار مهدی

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات