من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > خانه معلم شماره ۲ اصفهان | من و شهر
۰ ۴۷۸۳

خانه معلم شماره ۲

اطلاعات تماس خانه معلم شماره ۲

۰۳۱ ۳۴۵۱ ۹۸۶۰
۰۳۱ ۳۴۴۲ ۷۱۱۹
اصفهان ، خیابان کاوه ، خیابان جابر انصاری ، ابتدای خیابان پنج آذر
http://manoshahr.ir/khaneh-moalem-۲
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات

مشخصات سالن پذیرایی

امکانات سالن پذیرایی

مشخصات سالن غذاخوری

امکانات سالن غذاخوری