من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار میثاق اصفهان | من و شهر
۱ ۰

تالار میثاق

اطلاعات تماس تالار میثاق

۰۳۱ ۳۴۳۱ ۹۴۰۲
۰۳۱ ۳۴۳۱ ۹۰۰۷
اصفهان ، خیابان جابر انصاری ، جنب پارک بهشت
http://manoshahr.ir/misagh
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار میثاق

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات