من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار همایش کوثر | من و شهر
۰ ۸۷۵۴

تالار همایش کوثر

تالار همایش کوثر اصفهانتالار همایش کوثر اصفهانتالار همایش کوثر اصفهانتالار همایش کوثر اصفهانتالار همایش کوثر اصفهانتالار همایش کوثر اصفهانتالار همایش کوثر اصفهانتالار همایش کوثر اصفهانتالار همایش کوثر اصفهانتالار همایش کوثر اصفهانتالار همایش کوثر اصفهانتالار همایش کوثر اصفهانتالار همایش کوثر اصفهان

اطلاعات تماس تالار همایش کوثر

۰۹۱۳ ۳۰۰ ۲۲۰۳
۰۳۱ ۳۶۲۹ ۵۱۹۰
اصفهان ، سه راه حکیم نظامی ، به طرف دروازه شیراز ، مجموعه ورزشی ۲۲بهمن

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار همایش کوثر

مشخصات - امکانات

لیست قیمت تالار همایش کوثر

لیست قیمت اشتراک