من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار شرکت تعاونی تاکسیرانی اصفهان | من وشهر
۰ ۲۱۰۲

تالار شرکت تعاونی تاکسیرانی

تالار شرکت تعاونی تاکسیرانی اصفهان تالار شرکت تعاونی تاکسیرانی اصفهان تالار شرکت تعاونی تاکسیرانی اصفهان تالار شرکت تعاونی تاکسیرانی اصفهان تالار شرکت تعاونی تاکسیرانی اصفهان تالار شرکت تعاونی تاکسیرانی اصفهان

اطلاعات تماس تالار شرکت تعاونی تاکسیرانی

۰۹۱۳ ۲۰۸ ۶۰۳۸
۰۳۱ ۳۴۵۹ ۰۸۰۶
اصفهان ، بلوار بعثت ، ابتدای بلوار فرزانگان ، روبروی باغ فدک
http://manoshahr.ir/sherkat-taeavoni-taxirani
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات تالار شرکت تعاونی تاکسیرانی

مشخصات - امکانات
امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی

لیست قیمت تالار شرکت تعاونی تاکسیرانی

لیست قیمت اشتراک