من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > سالن همایش هتل سپاهان | من وشهر
۱ ۰

سالن همایش هتل سپاهان

اطلاعات تماس سالن همایش هتل سپاهان

۰۹۳۰ ۴۲۳ ۹۳۹۹
۰۹۳۷ ۱۹۵ ۹۳۲۳
۰۳۱ ۳۲۲۲ ۱۲۳۶
اصفهان ، خیابان استانداری

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سالن همایش هتل سپاهان

مشخصات - امکانات