من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > سالن همایش هتل شیخ بهایی اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۶۴

سالن همایش هتل شیخ بهایی

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس سالن همایش هتل شیخ بهایی

۰۹۱۳ ۴۷۴ ۰۴۰۰
۰۳۱ ۳۲۲۲ ۱۸۱۳
۰۳۱ ۳۲۲۰ ۷۷۱۴
اصفهان ، چهار باغ عباسی ، ابتدای خیابان شیخ بهایی
http://manoshahr.ir/sheykh-bahaei
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سالن همایش هتل شیخ بهایی

مشخصات - امکانات