من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > سالن همایش هتل آسمان اصفهان | من و شهر
۱ ۰

سالن همایش هتل آسمان

اطلاعات تماس سالن همایش هتل آسمان

۰۳۱ ۳۲۳۵ ۳۶۳۷
۰۳۱ ۳۲۳۵ ۴۱۴۱
اصفهان ، پل فلزی ، نبش چهار‌ راه
http://manoshahr.ir/aseman
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سالن همایش هتل آسمان

مشخصات - امکانات