من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > سالن همایش هتل پیروزی | من و شهر
۰ ۵۰۲

سالن همایش هتل پیروزی

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس سالن همایش هتل پیروزی

۰۹۱۳ ۳۶۵ ۳۷۵۱
۰۳۱ ۳۲۲۱ ۴۳۵۶
۰۳۱ ۳۲۲۱ ۴۳۵۵
۰۳۱ ۳۲۲۱ ۴۳۵۴
اصفهان ، میدان امام حسین (ع) ، ابتدای چهارباغ پایین
http://manoshahr.ir/piroozi
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سالن همایش هتل پیروزی

مشخصات - امکانات