من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار پیوگان اصفهان | من و شهر
۰ ۵۴۵۷

تالار پیوگان

تالار پیوگان اصفهانتالار پیوگان اصفهان

اطلاعات تماس تالار پیوگان

۰۳۱ ۳۶۵۴ ۱۲۸۱
۰۹۱۳ ۴۲۴ ۰۲۰۰
۰۹۱۳ ۱۳۶ ۷۸۵۵
اصفهان، جاده اصفهان شیراز،بعد از پل راه آهن، بعد از هواشناسی، جنب رستوران جم نشین
http://manoshahr.ir/piyogan
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار پیوگان

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات
مشخصات سالن پذیرایی

لیست قیمت تالار پیوگان

لیست قیمت اشتراک