من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > باغ تالار قصر شب ۲ اصفهان | من و شهر
۰ ۴۶۶۱

باغ تالار قصر شب ۲

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس باغ تالار قصر شب ۲

۰۹۱۳ ۱۱۵ ۳۱۰۱
۰۹۱۳ ۰۷۹ ۷۹۷۴
۰۹۱۳ ۰۷۹ ۷۹۷۳
اصفهان، بزرگراه اصفهان-شیراز (مرق) ،جاده قلعه شور ،مقابل پمپ گاز
http://manoshahr.ir/ghasr-e-shab-۲
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات باغ تالار قصر شب ۲

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات