من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار قصر شب اصفهان | من و شهر
۰ ۴۷۵۷

تالار قصر شب

تالار قصر شب اصفهانتالار قصر شب اصفهانتالار قصر شب اصفهانتالار قصر شب اصفهانتالار قصر شب اصفهانتالار قصر شب اصفهانتالار قصر شب اصفهانتالار قصر شب اصفهانتالار قصر شب اصفهان

اطلاعات تماس تالار قصر شب

۰۹۱۳ ۱۱۹ ۹۶۱۶
۰۹۱۳ ۶۰۰ ۰۰۱۲
۰۳۱ ۳۶۸۰ ۸۵۶۶
اصفهان ، جاده اصفهان شیراز ، جاده قلعه شور ، روبه روی پمپ گاز ، کوچه ۱۱۰

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار قصر شب

مشخصات - امکانات
امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی

لیست قیمت تالار قصر شب

لیست قیمت اشتراک