من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار مهندسین اصفهان | من و شهر
۰ ۲۱۰۰

تالار مهندسین

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تالار مهندسین

۰۹۱۳ ۴۰۸ ۳۴۱۴
۰۳۱ ۳۷۴۳ ۰۰۲۹
۰۳۱ ۳۷۴۳ ۰۰۲۵
اصفهان ، اتوبان اصفهان فلاورجان ، پس از دومین دوربرگردان ، بلوار فاضل هندی ، جنب پمپ گاز

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار مهندسین

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات

لیست قیمت تالار مهندسین

لیست قیمت اشتراک