من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار محشر اصفهان | من و شهر
۰ ۲۶۶۳

تالار محشر

نمایش عکس

اطلاعات تماس تالار محشر

۰۹۱۳ ۸۰۹ ۹۳۳۰
۰۹۱۳ ۲۰۶ ۸۹۰۹
۰۹۱۳ ۳۰۲ ۳۱۸۷
اصفهان ، اتوبان فرودگاه ، به طرف شهرک صنعتی جی ، رو به روی شرکت کافی کولا

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار محشر

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات

لیست قیمت تالار محشر

لیست قیمت اشتراک

من و شهر
من و شهر

بتاهای جدید

%30 تخفیف پدیکور با کوکتل درمانی
30%
۵۰,۰۰۰ ت
۳۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۱:۲:۳۲
۱۰۰
%25 تخفیف رنگ مو بلند
25%
۸۵,۰۰۰ ت
۶۳,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۱:۲:۳۲
۱۱۰
%25 تخفیف شنیون
25%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۷۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۱:۲:۳۲
۱۵۰
%25 تخفیف رنگ مو متوسط
25%
۶۵,۰۰۰ ت
۴۸,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۱:۲:۳۲
۱۲۰
%25 تخفیف رنگ مو کوتاه
25%
۴۵,۰۰۰ ت
۳۳,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۱:۲:۳۲
۱۵۰
%3۵ تخفیف آرایش عروس( پکیج2)
35%
۱,۲۵۰,۰۰۰ ت
۸۱۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۱:۲:۳۲
۵۰