من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار محشر اصفهان | من و شهر
۱ ۰

تالار محشر

اطلاعات تماس تالار محشر

۰۹۱۳ ۸۰۹ ۹۳۳۰
۰۹۱۳ ۲۰۶ ۸۹۰۹
۰۹۱۳ ۳۰۲ ۳۱۸۷
اصفهان ، اتوبان فرودگاه ، به طرف شهرک صنعتی جی ، رو به روی شرکت کافی کولا

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار محشر

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات

لیست قیمت تالار محشر

لیست قیمت اشتراک