من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار آتشگاه اصفهان | من و شهر
۰ ۵۵۶۸

تالار آتشگاه

تالار آتشگاه اصفهانتالار آتشگاه اصفهانتالار آتشگاه اصفهانتالار آتشگاه اصفهان

اطلاعات تماس تالار آتشگاه

۰۳۱ ۳۳۷۷ ۰۵۵۷
۰۳۱ ۳۳۷۷ ۰۵۵۵
اصفهان ، انتهای بلوار آتشگاه ، روبه روی کوی آتشگاه ، تالار آتشگاه
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار آتشگاه

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات

لیست قیمت تالار آتشگاه

لیست قیمت اشتراک